2023 Jan 23

MM18 Medical completed a successful issue of new shares in December 2022 that raised over 7 MSEK in capital. 

This will further support the development of a first product of the Cellda® software for the diagnosis of prostate cancer. ”Product development and preparation work continued in 2022 and will now accelerate with the ambition to get Cellda® approved and certified according to IVDR.” says Erik Forsberg, CEO of MM18 Medical AB. Automatic image analysis of tissue samples is key to be able to keep up with the increasing demands and the increasing amount of analyzes pathologists need to carry out. The digital revolution challenges working methods in all parts of society, not least in healthcare. There is a great interest in the use of digital solutions in pathology.

Some new very interesting investors are now shareholders, while existing investors, including UU Invest AB, continued to invest in MM18. ”We are delighted to see these investors recognizing the value of our image analysis technology. Thanks to their support, MM18 can continue its development, contribute to the digital transition in pathology and launch a product that will improve the lives of the patients.” says Sören Nygren, Founder and Chairman of the Board, MM18 Medical AB.

2022 June 9

MM18 Medical AB is Supporter to, and presents Poster at, the ”Digital Pathology and AI” Conference in New York, USA, June 14-15”

Digital Pathology & AI Congress: USA (global-engage.com)

2022 June 7

MM18 Medical AB tar nästa steg genom att slutföra en lyckad nyemission, utse en ny VD och ny styrelseordförande 

Styrelsen har utsett Erik Forsberg till ny VD för MM18 Medical AB. Han kommer närmast från EIT Health Scandinavia där han varit VD och ledamot i den Europeiska ledningsgruppen och efterträder nuvarande VD Sören Nygren. Vidare utsågs Sören Nygren till ny styrelseordförande och ersätter därmed Erik Wilander som kvarstår i styrelsen som ledamot och kommer att fokusera sitt arbete med nya kliniska tester och samarbeten med patologilaboratorier under vidareutvecklingen av bolagets bildanalysteknik. 

”Under successionsdiskussionen noterade styrelsen att Erik Forsbergs erfarenhet i ledande positioner från både det internationella-, nationella- och regionala innovationsstödssystemet, och från befattningar inom näringsliv och universitet är en stor tillgång och möjlighet och att han har rätt kompetensprofil för att ta bolaget till nästa nivå”, säger Erik Wilander, f.d. styrelseordförande i MM18. 

”Som en del av MM18 är jag både hedrad och glad över att ha styrelsens och huvudägarnas förtroende att leda bolaget in i framtiden – tillsammans med teamet, våra partners och våra blivande kunder. Jag är övertygad om att vi är redo att påskynda utvecklingen av MM18:s bildanalysteknik för att lansera produkter för digital patologi på marknaden”, säger Erik Forsberg. 

Vidare utsågs två nya ledamöter till bolagets styrelse, Jack Spira och Susanne Bredenberg. ”Vår styrelse är ett engagerat team med årtionden av erfarenhet inom nyckelområden som utveckling av framgångsrika startups, teknikutveckling, avancerad mjukvaruutveckling och patologi, samt lansering av innovativa produkter. Erfarenheter som alla är avgörande för MM18:s uppdrag att tillhandahålla bildanalysverktyg för digital patologi och vi är stolta över att välkomna Jack och Susanne, vars råd och expertis kommer att vara till ett enormt stöd för vårt fortsatta arbete”, konstaterar Sören Nygren. 

MM18 Medical har genomfört en investeringsrunda på 1,8 miljoner kronor 

I strävan efter att effektivisera den manuella diagnostiken av prostatprover genom en övergång till digital patologi och datoriserad bildanalys samt en global efterfrågan på snabbare diagnos för cancerpatienter och krav på bättre livssituation för patienter, genomförde MM18 Medical AB en nyemission. Automatisk bildanalys av vävnadsprover är nyckeln till att hålla jämna steg med ökande krav. Investeringsrundan är grundläggande för att påskynda teknikutvecklingen och förbereda en lansering av ett bildanalysverktyg för patologimarknaden. Kjell och Märta Beijer AB, Linnéa Capital AB, m.fl. är nya investerare, medan befintliga investerare, bl.a. UU Invest AB, fortsatte att investera i MM18. ”Vi är mycket glada över att se ett så brett spektrum av investerare erkänna värdet av vår bildanalysteknik och att både nya och tidigare investerare stödjer oss. Tack vare deras stöd kan MM18 fortsätta sin utveckling, bidra till den digitala övergången inom patologi och lansera en produkt som kommer att förbättra livet för prostatapatienter.” säger Erik Forsberg, VD för MM18 Medical AB.